Hollandia 20 mei '53

hier ben ik dan eindelijk weer, dit keer in potlood omdat mijn penhouder op de meest
gekke tijden leeg is vanwege het verdampen van de inkt en je hier in Hol!andia-Haven je penhouder
alleen kunt vullen op Je kantoor
Ik ben al ongeveer 10 keer naar het postkantoor gelopen om te horen of er post uit Holland voor me
was, maar tot nu toe nog steeds niets, ook niet van mijn ouders.
Om je al mijn ervaringen hier en tijdens mijn reis opgedaan te vertellen is ondoenlijk, wel kan ik je
verzekeren , dat ik meer te verwerken heb gehad dan in een jaar tijds in Holland.
De laatste dagen thuis zijn inderdaad oiet de prettigste geweest, maar ik voelde me er door jouw brief
wel een beetje doorheengescheurd. Het afscbeid op Schiphol is goddank heel mstig verlopen en hoe mijn
moeder zich thans houdt, moet jij me maar eens schrijven, want ik zou erg graag willen, dat je nog eens
op de Westerweg aanloopt Zie je, dat is voor ons beiden prettig, want natuurlijk worden mijn brieven
naar huis voorgelezen en dan hoefik ook niet altijd hetzelfde te vertellen .
De reis is fantastisch geweest, alleen daarvoor zou je haast een contract voor 3 jaar tekenen.
De eerste landing was Beyrouth, waar het al behoorlijk warm was . Nu kan ik je echter meteen
vertellen dat je je van die warmte een andere voorstelling 1110et maken dan van de warmte i11 Holland
aangezien het hier heel gauw went. Via Rangoon en Karachi - eerste troperu1achten - door naar
Bangkok. Hier heb ik iets meegemaakt, waar iedereen jalours op kan zijn n.1. een Boedistische
godsdienstoefening, die ik op kousevoeten mocht bijwonen en wat voor een nuchtere zoals ik - dit valt
wel mee hoor, want met al die zg. nuchterheid wilde ik best dat je hier was - natuurlijk iets zeer
byzonders was. Een buitengewone service in het KLM hotel in Bangkok. De reis Bangkok - Manilla
was wel het mooiste aan natuurschoon, dwars over Siam en dan de prachtige eilandgroeperingen van de
Philippijnen .
Manilla is een stad in Amerikaanse stijl, grote gebouwen en ontzettend veel auto's. Hier ben ik een hele
middag en avond uitgeweest met de steward, stewardesse en een pas getrouwde jonge B.P.M. vrouw.
Machtig mooie tocht door de stad. Jammer dat ik mijn fototoestel tijdens de reis niet mocht
gebmiken.Tijdens IVlanilla - Biak, veel water onder je en als er dan ook hoog wordt gevlogen, zie je niet
zoveel.
Biak is een kaal eilaJ1d met veel mannen in un ifonn en weinig vrouwen, nee daJ1 Hollandia
Van het vliegveld Hollandia naar de haven, is een kleine 40 km, dit is allemaal Hollandia. Een "veg die
die soms steil omhoog en weer omlaag gaat, de mooiste haarpenbochten en uitzichten op baaien en
bossen .
Ik \NOOn nu in een goevemementshotel (passangrahan) en deel een mooie kamer met een getrouwde vent
wiens vrouw straks overkomt. Het leven voor een vrouw is hier heel anders dan de meesten in Holland
zich dat voorstellen denk ik, er zijn nogal wat problemen, zoals bewassing en eterij . Ik heb hier echter
bij kennissen Hollandse vrouwen gesproken, die zich zo door dit land voelen aangetrokken, dat ze l1Iet
meer zouden willen verhuizen naar elders. Een vrouw, trouwens ook de ma11, moet in de allereerste
plaats praktisch zijn aangelegd en vele - dikwijls moeilijke - omstandigheden , sportief kunnen
aanvaarden. P..ierbij komt nog, dat je geen lichamelijke gebreken moet hebben, aangezien het land en de
bevolking hard is, zodat iedereen erg op zichzelf is aangewezen en niet die sociale zorg kent, zoals die 1I1
Holland geldt
In het algemeen heb ik - voor zover ik in die kOite periode kan oordelen - veel bewondering voor de vele
Indische Nederlanders die van zichzelf weten, dat ze in Holland niet zouden aarden en gezegd hebben -
ondanks het feit dat velen berooid en ontgoocheld zijn - liever hier de ruimte, dan naar Holland gaan .
Het hotelleven is niet ongezellig en biedt het nodige comfort, maar het eten is vrij slecht Er is overal
electra en stromend ,drinkbaar water, je kunt douchen walmeer je maar wilt, er is lectuur en muziek en
er wordt gebridged.
Mijn dagindeling is ongeveer als volgt : 5.30 uur opstaan en in pyama buiten in een rieten stoel met een
prachtig uitzicht, koffie drinken Die koffie is al door papoea bedienden neergezet. Hiema man di en - dit
is "indisch douchen"- aankleden en ontbijten in de eetzaal. Om 7.00 uur is iedereen op zijn werk en er
wordt dan doorgewerh tot 14.00 uur, hiema heb je de tijd voor jezelf. Warm eten 0111 ongeveer halfdrie
en hiema baden en zo luchtig mogelijk. ongeveer een uur plat. Na dit ru stullJtje, kun je allerlei klUSjes

doen. zoals kleren wassen - de grote stukken kun je laten doen -. schrijven. bijvoorbeeld naar een aardig
meisje, lezen, praten, enzovoort. Om ongeveer halfvijfwordt er thee geserveerd. Om halfacht wordt er
brood gegeten.Tijdens de avonden zit je meestal buiten in een grote kring, te praten en te genieten van de
koelte.
Wanneer je hier je Europese levenstempo zou voortzetten. ga je onherroepelijk tenonder. vandaar dat
veelal alles op het gemak wordt gedaan . Dit tempo moet wel eerst even wennen.
Mijn werk bestaat voorlopig uit het meerijden met de goevemements veearts naar allerlei Instanties ter
kennismaking en naar kolonisten, waar we de agrarische situatie bekijken en bespreken. Het is nl. zo,
dat ik aan het hoofd kom van de Afdeling Veeteeh in Manokwari, dit is de standplaats van een "ressort"
van pakweg een paar keer zo groot als Nederland. Mijn juiste taak is mij nog niet helemaal duidelijk,
maar wel weet ik, dat Manokwari bekend staat als een zeer aardige plaats, met een prachtige omgeving
en een h'lll1stig klimaat; dit laatste valt me trouwens ontzettend mee.
In Manokwari krijg ik een eigen huis met kantoorinventaris en ik ben daar dan" eigen baas".ook is er
daar een toegevoegde lokale kantoorklerk.
Als je leert typen, kunnen we zo trouwen. Heb je interesse om naar dit land te komen, er is een nijpend
tekort aan onderwijzeressen. 0 ja, het is riskant om je negatieven hier te laten afdrukken. ik doe er in
elke brief een paar bij om ze in Holland afte drukken. zou jij ze aan mijn ouders willen geven?
Ik zou je nog veel meer kunnen en willen schrijven. maar je kunt nu eenmaal niet alles tegelijk, ik hoop
heel gauw iets van je te horen en als je denkt dat ik gekke dingen heb gezegd. neem dat dan toch maar
serieus en schrijf me maar dat je het gek vindt.

P.S. groeten thuis en aan bekenden. Er is een negatiofbijgesloten van een papoea kindje, die foto is voor
jou.