Hollandia haven 20 mei 1953


Ik schrijf ditkeer in potlood, omdat blijkt dat het papier dan aan weerskanten goed leesbaar is.
Ik heb tot nu toe nog steeds geen bericht van jullie gehad en ik ben zo langzamerhand wel nieuwsgierig
hoe het met jullie gaat.
Ik zit nog steeds in het hotel Berg en Dal, hoewel ik morgen voor drie dagen naar een boerderij in de
buurt (40 km) ga, om bepaalde studies te maken en rapport uit te brengen over de gang van zaken daar
ter plekke. Ik krijg les van Dr.van Rees in allerlei zaken die te maken hebben met veeartsenijkundige
problemen, doch tevens krijg ik voorlichting over de technische en economische situatie van de
landbouw en veeteelt in Manokwari. Zo langzamerhand heb ik wel in de gaten dat ik straks een zeer
verantwoordelijke positie krijg, met veel nieuwe situaties; ik ga in en rond Manokwari boeren
(kolonisten) bezoeken en soms ook enkele dagen varen over zee, naar de verder afgelegen bedrijven.
Daarnaast moet ik letten op de keuring van geslacht vee, op de in- en uitvoer daarvan en ik ben daar dan
tevens toewan "doktor hewan" (veearts) . Langere tournees schijn ik ook te gaan maken in de buurt van
Ransiki en naar de Wisselmeren en naar nog een paar projecten, die voor landbouw en veeteelt
onderzocht moeten worden.
Afijn, afwachten maar hoe het straks wordt, in ieder geval schijnt het het mooiste gebied van
NW.Guinea te zijn en niet alleen voor agrarische aktiviteiten.
Zodra ik daar zit, stuur ik een lijst met gegevens van spullen die ik nodig denk te hebben.
Ik hoop dat jullie het geld daarvoor zolang wilt voorschieten, ik zal proberen zo zuinig mogelijk te leven
om jullie zo gauw mogelijk terug te betalen. Volgens de geldende normen hier, verdien ik lang niet
slecht, maar het leven voor een vrijgezel is vrij duur (huisvesting, bewassing, warm eten buitenshuis
etc.) Gelukkig zal ik veel op tournee zijn en dan scharrel ik m'n kostje wel voordelig op, althans dat
hoop ik.vBovendien ben je als ambtenaar van de afd. Landb.en Veeteelt in een bevoorrechte positie
vanwege je relaties met de kolonisten.
Willen jullie mijn horloge zo snel mogelijk opsturen? 't Briefje wat hierbij hoort, svp.bewaren, anders
moet ik invoerrechten betalen. M'n foto's zijn heel goed geslaagd! Laten jullie maar maar afdrukken
maken en bestel maar bij zoveel als je wilt.
Omdat ik niet alle negatieven in één briefkan doen, heb ik Atie ter Hofstede er ook een aantal gestuurd,
ze zal vast wel een keer op bezoek komen bij jullie en geef haar dan uit mijn naam maar een paar van de
meest geslaagde foto's. Ik heb tot nu toe nog weinig tijd om te schrijven, dus deze keer maar één velletje.
Ik geloof dat ik hier inmiddels ben aangekomen in gewicht! Hou jullie je taai!
Daaag! Jan
P.S. Vertel Dolfmaar, dat ik hier "scheur" in een landrover langs haarspeldbochten, afgronden en steile
hellingen; in Manokwari krijg ik een jeep.