Manokwari 18 Januari 1954

Vorige week ben ik in gebreke gebleven hè? Ik was juist van plan om jullie te schrijven, toen
vrienden kwamen vragen of ik meeging met een autotochtje; dat komt er dan van, als je je goede
voomemens uitstelt tot het laatste moment.
Maar maak jullie je niet ongerust, ik maak het goed hoor en ik werk op dit moment erg gezellig,
dagelijks samen met Dr.v Rees. Volgende week moet ik naar Fak-Fak en daar vandaan naar
Sorong en via Biak weer terug naar Manokwari. Ik heb erg veel post gekregen van vrienden,
o.a. van Trudy en van Elly uit A'dam. Volgende week ga ik op m'n gemak eens iedereen
terugschrijven. Biesheuvel moet ik ook nog bedanken voor zijn werk aan mijn motorfiets.
Helaas kon ik niet nog meer exemplaren krijgen van de postzegelserie, die op 15 Jan. werd uit
gegeven. Een vriend van mij heeft hier voor gezorgd en het is misschien wel grappig te weten,
dat er in Manokwari maar 15 van deze envelloppen zijn uitgegeven, m.a.w.deze serie wordt
w.s. zeldzaam!
En zitten jullie al zwaar in de winter? Het is hier de laatste weken vrij koel en veel mensen zijn
ziek, door een opgelopen kou.
Morgen ga ik hele dag op tournee, naar een gebied waar nog geen landbouwkundige
beschrijving van bestaat. We vertrekken vroeg per auto naar de plaats van de start en we
komen weer laat terug. Er gaat een papoea drager mee en een kolonist, die zich evt. in dit
nieuwe gebied wil vestigen. Hier komt m'n padvinders ervaring van pas, terreinbeschrijving,
kaart lezen, lopen op kompas, enz., leuk werk, jungleboots aan, een parang (kapmes) in je hand
en maar lopen door onbekend terrein. De drager gaat mee om grondmonsters en diverse soorten
gras mee te nemen, die door ons worden verzameld.
Morgenavond--dus na een vermoeiende dag-- is er om 20.30 uur een receptie ter ere van de
resident; hij komt ook een bezoek brengen aan ons kantoor "Landbouw en Veeteelt" .
Dr.v.Rees en ik verzamelen op het ogenblik allerlei bloedmonsters, insecten en faeces van
landb.huisdieren en pluimvee, deze monsters worden naar Utrecht opgestuurd voor verder
onderzoek. De positie van van Rees is nog steeds onzeker, momenteel wordt de Faculteit
Diergeneeskunde ingeschakeld, met de bedoeling hem meer bewegingsvrijheid te geven; hij wil
nu eenmaal een eigen zelfstandige Dienst (vergelijkbaar met de V.D. in Holland).
Als er een zending ziekte materiaal naar Utrecht wordt verzonden, moeten wij dit doen via het
Hoofd afd. Landbouw (per dienstpost) en die stuurt dit weer via het "Minvor"den Haag
(Ministerie van overzeese rijksdelen), naar Utrecht. Dit is veel te omslachtig en er gaat te veel
tijd verloren.Tegelijkertijd met onze zending, gaat er nu een particuliere brief naar Utrecht, met
de mededeling, dat er een zending materiaal op dezelfde datum is verstuurd. Als de zending veel
later arriveert dan de brief, is Utrecht kwaad en gaat protesteren bij het Minvor. Er is geen
dierenarts die onder de huidige omstandigheden zou willen werken en dit is de reden, dat de
Faculteit alle aanvragen van Minvor voor een tweede dierenarts op Nw.Guinea, voorlopig
afwijst. Het zal mij benieuwen, hoe dit allemaal afloopt, want het is voor mij ook belangrijk.
Ik val nu om van de slaap en ik ga dus lekker onder de wol (klamboe)

 
 
Naar Manokwari startpagina