Manokwari 7 Juli 1955

Jouw brief las ik in bed, want ik heb 5 dagen met malaria op bed gelegen, zo plotseling als
dit komt, zo plotseling gaat dat weer over. 't Was vrij onschuldig hoor, een besmetting met
"tertiana" en gelukkig geen "tropica", zodat de koorts niet hoger kwam dan 38.7. Ik moest
aldoor denken aan jouw vacantie, temeer daar Radio Sorong met z'n nieuws uit Holland,
sprak over slecht weer, althans geen zon, nu ben ik benieuwd hoe het met jullie is gegaan.
Vandaag ga ik weer beginnen, eerst m'n schrijfwerk inhalen en dan weer hard aan de slag,
want er is veel blijven liggen. Ik hoop zo dat vader en moedfer het treffen met hun vacantie.
Het was een saaie bedoening hier op bed te moeten liggen met bovendien een behoorlijke
hoofdpijn, zodat ik ook niet veel kon lezen.
Ik kreeg een geweldig aardige brief van mijn oud collega Jan de Leeuw uit Petten; hij schreef
uitvoerig over de werkzaamheden van de Gezondheidsdienst voor Dieren in Alkmaar, ik zal
hem vlug terugschrijven.
In de komende weken moet ik het bezoek van de beide profs voorbereiden, het tournee naar
Ransiki organiseren en een bezoekprogramma voor Manokwari samenstellen. Beide heren
zijn al in NW.Guinea; ik hoop heel erg, dat ze enkele positieve uitspraken doen m.b.t.enkele
grote plannen die in de maak schijnen te zijn voor de veeteelt.
Manokwari komt meer en meer in de belangstelling, er wordt flink gebouwd en binnenkort
komt er ook een vrij grote zuurstoffabriek van de fa .Hoek uit Sliedrecht. 't Is momenteel zo'n
drukte, dat er een flink tekort is aan arbeidskrachten, met als gevolg hogere lonen en
weglopen van personeel naar andere bedrijven die méér betalen. Ook onze Dienst heeft
hieronder te lijden, maar ik vind deze ontwikkeling niet ongunstig. Op Ransiki komt w.s.ook
een grote cacao aanplant met behulp van particulier kapitaal , terwijl ook binnenkort een zeer
grote houtzagerij wordt opgezet door particulieren, die heel NW.Guinea van bouwhout moet
voorzien; dus al met al interessante aktiviteiten met gunstige vooruitzichten.
Hoe is het met "je kindertjes", waren ze niet vervelend tijdens de vacantie?
Je moest ons hier eens kunnen zien wassen op het ogenblik, dat gaat mieters met een
Hoover wasmachine klein model, je gooit er maar water in, zeeppoeder en je kleren en je
laat de zaak maar draaien; mangelen kunnen we ook al, wat een "huisvader" zal ik worden!
Zo af en toe komen de dames Poyck en Wessels hier wel eens nieuwgierig om de hoek
kijken en ze schudden wel eens meewarig hun hoofd, maar over het algemeen krijgen we
complimentjes over hoe wij onze "huishouding" runnen.
Lieveling, ik ga nu aan de slag, de zon klimt al hoger en hoger en de ochtendmist is
inmiddels weg. A.s.maandag gaat er weer een plane die post meeneemt.

 
 
Naar Manokwari startpagina